Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP Motocykle w Programie Suzuki Insurance

Stałą prawidłowością jest, że wartość każdego pojazdu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku motocykli nowych.

Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program GAP, który zabezpieczy wartość Twojego Suzuki nawet przez 3 lata.

Zakres ubezpieczenia GAP Motocykle

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) oraz GAP, co pozwala na zakup motocykla podobnej klasy / wartości jak utracony pojazd.

Zalety ubezpieczenia GAP Motocykle

  • Ochrona przed efektem spadku wartości motocykla nawet do 3 lat.
  • Możliwość zakupu motocykla tej samej klasy, co utracony w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży.
  • Świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży motocykla.
  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia od wartości motocykla netto lub brutto.
  • Wysoki limit wypłaty odszkodowania do 100.000 zł.
  • Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży motocykla.
  • Utrzymanie wartości motocykla również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.
  • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
Partnerem Programu SUZUKI Insurance jest WAGAS SA.
WAGAS